هماهنگ کننده دوره های تخصصی کوتاه مدت
پزشکی در اروپا و آسیا
جمعه, ۲۳ آذر ۱۳۹۷

جراحی مغز و اعصاب یک رشتهٔ پزشکی است در رابطه با پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی اختلالاتی که بر هر بخش از دستگاه عصبی شامل مغز، نخاع، اعصاب پیرامونی و دستگاه عروق مغزی خارج از جمجمه تأثیر گذار است. جراحان مغز و اعصاب در پرتوجراحی استریوتاکتیک در کنار پرتو سرطان‌شناس در درمان تومور و ناهنجاری رگی (ای وی ام) نقش دارند.

مغز و اعصاب

کاردیولوژی یا پزشکی قلب یک تخصص در پزشکی است که با اختلالات قلب سر و کار دارد. این رشته شامل تشخیص پزشکی و درمان اختلالات مادرزادی قلب، بیماریهای عروق کرونر، نارسایی قلب، بیماریهای دریچه ای قلب و الکتروفیزیولوژی است. در ایران این تخصص دارای چندین فلوشیپ است شامل: فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی، فلوشیپ بیماریهای مادرزادی قلب در بالغین ...

قلب و عروق

چشم‌پزشکی شاخه‌ای از پزشکی است که با آناتومی، فیزیولوژی و بیماریهای چشم، پلک و مجرای اشکی سر و کار دارد. در ایران این رشته دارای چندین فلوشیپ است شامل فلوشیپ قرنیه، فلوشیب شبکیه، فلوشیپ پاتولوژی چشم و... در خارج از ایران دو رشته فلوشیپ ترومای چشم، فلوشیپ بیماریهای سطح چشم نیز وجود دارد.

چشم پزشکی